"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 08           Năm 2008 Ngày 15 tháng 3 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
25-02-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 04
07-03-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về sản xuất giống và nuôi tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 14
UBND huyện Bình Đại
05-03-2008 Quyết định số 162/2008/QĐ-UBND về việc công bố biển báo hiệu cấm ghe, tàu neo đậu trên kênh Bà Nhựt, đoạn từ cầu Lộ Mới Bình Thắng đến chợ thực phẩm. 20
HĐND huyện Chợ Lách
22-01-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị thị trấn xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách. 21
Uỷ ban nhân dân thị xã
10-03-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế tại xã, phường và tại các chợ trên địa bàn thị xã Bến Tre. 23
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
04-01-2008 Quyết định số 17/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số điều của Quy định quản lý đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre của Ủy ban nhân dân tỉnh. 29
09-01-2008 Quyết định số 49/QĐ-UBND về việc điều chỉnh lộ trình tuyến xe buýt Hàm Luông - Rạch Miễu. 31
10-01-2008 Quyết định số 75/QĐ-UBND về việc công nhận Di tích lịch sử - văn hoá. 33
14-01-2008 Quyết định số 92/QĐ-UBND về việc công nhận Làng nghề truyền thống sản xuất muối xã Bảo Thạnh. 34
11-01-2008 Công văn số 163/UBND-VHXH về việc giao thẩm quyền xét tuyển dụng công chức, viên chức có trình độ đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ. 35
29-01-2008 Công văn số 408/UBND-VHXH về việc một số vấn đề về công tác phụ nữ và cán bộ nữ. 36
01-02-2008 Công văn số 448/UBND-CNLTS về việc phê duyệt chủ trương mở tuyến xe buýt từ phà Hàm Luông - Ba Vát - phà Cổ Chiên (và ngược lại). 38
01-02-2008 Công văn số 449/UBND-CNLTS về việc phê duyệt chủ trương mở tuyến xe buýt từ Tân Thạch (Châu Thành) đi thị trấn Bình Đại và ngược lại. 39
04-02-2008 Công văn số 460/UBND-TH về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 41
25-02-2008 Công văn số 642/UBND-TH về việc thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP. 42
27-02-2008 Công văn số 691/UBND-VHXH về việc tuyên truyền về tỉnh Bến Tre trên ấn phẩm “Nét đẹp Văn hóa phương Nam". 43
28-02-2008 Công văn số 711/UBND-CNLTS về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 44
03-03-2008 Công văn số 743/UBND-VHXH về việc tổ chức thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thi hành án phạt tù. 46
04-03-2008 Công văn số 782/UBND-VHXH về việc phòng, chống dịch bệnh trong mùa khô. 47
04-03-2008 Công văn số 788/UBND-CNLTS về việc tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng đường giao thông nông thôn. 49
06-03-2008 Công văn số 822/UBND-VHXH về việc chỉ đạo tổ chức hoạt động nhân ngày bảo vệ, chăm sóc người tàn tật 18/4. 51
10-03-2008 Công văn số 849/UBND-CNLTS về việc tổ chức thực hiện chỉ thị của Bộ NN và PTNT về tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường trong nông nghiệp và PTNT. 53
10-03-2008 Công văn số 850/UBND-CNLTS về việc triển khai tháng hành động vệ sinh, tiêu độc, phòng chống dịch CGC theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 54
23,562,451 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner