"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 09           Năm 2008 Ngày 25 tháng 3 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
13-03-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định Chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
25-03-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý chất lượng giống tôm biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 14
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
19-03-2008 Quyết định đính chính số 506/QĐĐC-UBND về việc đính chính Quy định Chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre được ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. 21
07-03-2008 Công văn số 838/UBND-PC về việc chấn chỉnh hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008. 22
12-03-2008 Công văn số 909/UBND-VHXH về việc tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống cúm A (H5N1). 25
18-03-2008 Công văn số 1019/UBND-CNLTS về việc thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch cúm gia cầm. 27
18-03-2008 Công văn số 1022/UBND-CNLTS về việc tăng cường quản lý hoạt động buôn bán sử dụng thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng. 29
19-03-2008 Công văn số 1034/UBND-NC về việc chỉ đạo công tác thi hành án dân sự năm 2008. 30
06-03-2008 Phương án số 826/PA-UBND về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã. 33
23,973,642 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner