"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 10           Năm 2008 Ngày 05 tháng 4 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
31-03-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch của Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn. 03
UBND huyện Châu Thành
02-04-2008 Quyết định số 2195/2008/QĐ-UBND về việc phân cấp cấp giấy phép xây dựng. 05
HĐND huyện Chợ Lách
31-03-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về Đề án xây dựng Gia đình huyện Chợ Lách giai đoạn 2008-2010. 07
31-03-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND ngày 22/01/2008 và điều chỉnh tên gọi xã Hưng Phú và xã Hưng Khánh Trung của Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 23/10/2007. 11
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
10-03-2008 Quyết định số 422/QĐ-UBND về việc công nhận Làng nghề truyền thống Sản xuất lu chứa nước xã Hòa Lợi huyện Thạnh Phú. 13
28-03-2008 Quyết định số 587/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đại lộ Đông - Tây, thị xã Bến Tre. 14
28-03-2008 Quyết định số 588/QĐ-UBND về việc Ban hành Điều lệ Quản lý xây dựng theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đại lộ Đông-Tây, thị xã Bến Tre. 24
31-03-2008 Quyết định số 597/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung tuyến, các điểm đỗ, dừng đón trả khách của tuyến xe buýt từ thị xã Bến Tre đi thị trấn Giồng Trôm được kéo dài đến Tiệm Tôm, xã An Thủy, huyện Ba Tri (và ngược lại). 32
01-04-2008 Quyết định số 602/QĐ-UBND về việc công nhận Làng nghề truyền thống sản xuất kềm kéo xã Mỹ Thạnh huyện Giồng Trôm. 36
04-04-2008 Quyết định số 626/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình. 38
04-04-2008 Công văn số 1280/UBND-TMXDCB về việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 42
23,573,354 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner