"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 11           Năm 2008 Ngày 15 tháng 4 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-04-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc quy định một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
11-04-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc miễn, bãi bỏ các loại phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. 10
11-04-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp đã áp dụng cơ chế “một cửa". 13
11-04-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. 15
11-04-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc cho chủ trương về điều chỉnh giá các loại đất năm 2008; phân cấp thẩm quyền trách nhiệm quản lý, xử lý tài sản Nhà nước; Đề án bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre giai đoạn 1998-2000 và đến năm 2010; các giải pháp kiềm chế lạm phát. 28
11-04-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh tên gọi xã Hưng Phú và xã Hưng Khánh Trung của Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, xã thuộc thị xã Bến Tre, huyện Mỏ Cày, Chợ Lách; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chợ Lách, Mỏ Cày để thành lập huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc. 31
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
08-04-2008 Quyết định số 650/QĐ-UBND về việc thành lập Ban điều hành Đề án áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2006-2010. 33
14-04-2008 Quyết định số 695/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành năm 2007 đã hết hiệu lực. 35
14-04-2008 Quyết định số 698/QĐ-UBND về việc công bố tuyến, các điểm đỗ, dừng đón trả khách của tuyến xe buýt từ bến xe Tân Thạch đi thị trấn Bình Đại và ngược lại. 40
17-04-2008 Quyết định số 727/QĐ-UBND về việc thực hiện Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá tiêu thụ nước sạch của Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn. 44
11-04-2008 Công văn số 651/VPUBND-TMXDCB về việc đính chính Công văn số 1280/UBND-TMXDCB ngày 04/4/2008 của UBND tỉnh. 45
18-04-2008 Công văn số 1483/UBND-CNLTS về việc triển khai tuần lễ quốc gia nước sạch và VSMT năm 2008. 46
23,573,547 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner