"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 12           Năm 2008 Ngày 25 tháng 4 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
22-04-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND về việc tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tháng hành động Vì trẻ em, hoạt động hè và ngày Gia đình Việt Nam 28/6. 03
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
10-01-2008 Quyết định số 73/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bưu chính, viễn thông tỉnh Bến Tre giai đoạn 2007 - 2015 và định hướng đến năm 2020. 08
12-03-2008 Quyết định số 438/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bến Tre giai đoạn 2007 - 2015 và định hướng đến năm 2020. 15
09-04-2008 Quyết định số 668/QĐ-UBND về việc giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Bến Tre. 24
09-04-2008 Quyết định số 669/QĐ-UBND về việc chuyển các chức năng và tổ chức của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh sang các sở có liên quan thực hiện. 26
09-04-2008 Quyết định số 670/QĐ-UBND về việc sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng và Ban Tôn giáo tỉnh vào Sở Nội vụ. 28
09-04-2008 Quyết định số 671/QĐ-UBND về việc hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại - Du lịch thành Sở Công Thương. 29
09-04-2008 Quyết định số 672/QĐ-UBND về việc hợp nhất Sở Thủy sản với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 31
09-04-2008 Quyết định số 673/QĐ-UBND về việc hợp nhất Sở Thể dục - Thể thao với Sở Văn hóa - Thông tin thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 33
09-04-2008 Quyết định số 674/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông. 35
09-04-2008 Quyết định số 675/QĐ-UBND về việc chuyển chức năng và tổ chức về du lịch của Sở Thương mại - Du lịch vào Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 36
09-04-2008 Quyết định số 676/QĐ-UBND về việc chuyển chức năng và tổ chức về báo chí, xuất bản của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch vào Sở Thông tin và Truyền thông. 37
16-04-2008 Quyết định số 716/QĐ-UBND về việc giải thể Ban chỉ đạo Cải cách hành chính các cấp trong tỉnh. 38
22-04-2008 Công văn số 1515/UBND-VHXH về việc tổ chức, vận động nhân dân tham gia chào cờ đầu tuần. 40
Uỷ ban nhân dân thị xã
10-04-2008 Kế hoạch số 36/KH-UBND về việc phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn thị xã Bến Tre đến năm 2010. 41
23,973,294 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner