"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 13           Năm 2008 Ngày 05 tháng 5 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
28-04-2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 03
28-04-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2008. 06
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
25-04-2008 Quyết định số 803/QĐ-UBND về việc chuyển chức năng quản lý Nhà nước về văn thư lưu trữ của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh vào Sở Nội vụ. 39
25-04-2008 Công văn số 1569/UBND-VHXH về việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 40
25-04-2008 Công văn số 1570/UBND-VHXH về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước. 42
28-04-2008 Công văn số 1621/UBND-TMXDCB về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 44
28-04-2008 Kế hoạch số 1578/KH-UBND về việc phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2008). 46
23,973,466 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner