"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 14           Năm 2008 Ngày 15 tháng 5 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
28-04-2008 Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông và tuyển sinh các cấp, bậc học năm 2008. 03
29-04-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền và trách nhiệm quản lý, xử lý tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước. 07
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
02-05-2008 Quyết định số 830/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2008 - 2009. 31
02-05-2008 Quyết định số 835/QĐĐC-UBND về việc đính chính Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND ngày 22/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tháng hành động Vì trẻ em, hoạt động hè và ngày Gia đình Việt Nam 28/6. 49
29-04-2008 Công văn số 1619/UBND-TMXDCB về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 50
29-04-2008 Công văn số 1620/UBND-TMXDCB về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 52
23,562,313 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner