"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 15           Năm 2008 Ngày 25 tháng 5 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
08-05-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá từ tháng 5 năm 2008 đến cuối năm 2008. 03
12-05-2008 Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND về việc tiếp tục thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 05
06-05-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. 09
28-05-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. 15
Uỷ ban nhân dân thị xã
08-05-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý công viên trên địa bàn thị xã Bến Tre. 23
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
13-05-2008 Quyết định số 904/QĐ-UBND về việc công bố danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2007 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 29
02-05-2008 Công văn số 1670/UBND-TMXDCB về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 32
08-05-2008 Công văn số 1763/UBND-CNLTS về việc phê duyệt giá vé xe buýt tuyến thị xã đi Ba Tri và ngược lại. 34
09-05-2008 Công văn số 1777/UBND-CNLTS về việc tăng cường công tác đảm bảo TT-ATGT trên địa bàn tỉnh. 36
07-05-2008 Kế hoạch số 1743/KH-UBND triển khai giai đoạn 2 của Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. 39
09-05-2008 Kế hoạch số 1773/KH-UBND về việc tổ chức Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2009. 48
23,573,395 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner