"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 16           Năm 2008 Ngày 05 tháng 6 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
30-05-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND về việc bổ sung bảng giá chuẩn tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 03
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
06-06-2008 Quyết định số 1066/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trục cảnh quan rạch Cá Lóc thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 07
06-06-2008 Quyết định số 1067/QĐ-UBND ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trục cảnh quan rạch Cá Lóc thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 12
06-06-2008 Quyết định số 1068/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trục cảnh quan rạch Cái Cá thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 19
06-06-2008 Quyết định số 1069/QĐ-UBND ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trục cảnh quan rạch Cái Cá thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 24
29-05-2008 Công văn số 2099/UBND-CNLTS về việc triển khai Thông tư số 60/2008/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 33
30-05-2008 Công văn số 2119/UBND-NC về việc chấn chỉnh công tác tiếp công dân. 34
05-06-2008 Kế hoạch số 2198/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2010. 36
23,973,614 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner