"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 17           Năm 2008 Ngày 15 tháng 6 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
16-04-2008 Quyết định số 717/QĐ-UBND về việc giải thể Ban Điều hành Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 và Tổ Thư ký giúp việc Ban Điều hành; thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010. 03
23-05-2008 Quyết định số 974/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000, xây dựng Cụm công nghiệp Bình Phú (Khu B) thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 06
23-05-2008 Quyết định số 975/QĐ-UBND ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000, Cụm công nghiệp Bình Phú (Khu B) thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 15
26-05-2008 Quyết định số 988/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Giao Long (giai đoạn II) huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. 23
26-05-2008 Quyết định số 989/QĐ-UBND ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000, Khu công nghiệp Giao Long (giai đoạn II) huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. 33
05-06-2008 Quyết định số 1049/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung của quyết định giải thể Ban Điều hành Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007- 2010 và Tổ Thư ký giúp việc Ban Điều hành; thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 – 2010. 42
30-05-2008 Công văn số 2124/UBND-VHXH về việc tăng cường công tác bảo vệ tài sản công trong các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh. 44
11-06-2008 Công văn số 2286/UBND-NC về việc mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy. 46
23,573,345 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner