"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 18           Năm 2008 Ngày 25 tháng 6 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
11-06-2008 Quyết định số 1076/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hóa gia đình cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 03
16-06-2008 Quyết định số 1122/QĐ-UBND về việc hợp nhất Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh thành Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Bến Tre. 09
19-06-2008 Quyết định số 1142/QĐ-UBND về việc điều chỉnh lộ trình, các điểm dừng đón, trả khách tuyến xe buýt thị xã Bến Tre - Tiệm Tôm. 11
19-06-2008 Quyết định số 1146/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2008. 13
10-06-2008 Công văn số 2269/UBND-CNLTS về việc phê duyệt giá vé xe buýt tuyến Tân Thạch (Châu Thành) đi thị trấn Bình Đại và ngược lại. 22
11-06-2008 Công văn số 2400/UBND-CNLTS về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 66/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. 24
16-06-2008 Công văn số 2355/UBND-CNLTS về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách đẩy mạnh công tác xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 25
16-06-2008 Công văn số 2367/UBND-TTCB về việc gửi văn bản pháp luật đăng Công báo và quản lý, sử dụng Công báo cấp tỉnh. 27
19-06-2008 Công văn số 2411/UBND-CNLTS về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP. 30
19-06-2008 Công văn số 2412/UBND-VHXH về việc phân bổ ngân sách; tăng cường công tác phòng chống dịch, bệnh sốt xuất huyết. 32
19-06-2008 Công văn số 2432/UBND-TMXDCB về việc quy định mức trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội. 34
13-06-2008 Kế hoạch số 2332/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. 39
19-06-2008 Kế hoạch số 2435/KH-UBND tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm năm 2010. 45
23,562,560 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner