"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 19           Năm 2008 Ngày 05 tháng 7 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
12-06-2008 Quyết định số 1094/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và hội nhập tỉnh Bến Tre giai đoạn 2008 - 2010 và đến 2015. 03
25-06-2008 Quyết định số 1198/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 34
03-07-2008 Quyết định số 1242/QĐĐC-UBND về việc đính chính Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 12/6/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và hội nhập tỉnh Bến Tre giai đoạn 2008 - 2010 và đến 2015. 37
27-06-2008 Công văn số 2579/UBND-CNLTS về việc triển khai thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg hỗ trợ cho ngư dân khai thác thủy sản. 38
27-06-2008 Công văn số 2586/UBND-TMXDCB về việc phê duyệt danh mục nhà đất kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 39
20-06-2008 Kế hoạch số 2457/KH-UBND về việc kiểm tra thực hiện các Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2008. 44
Uỷ ban nhân dân thị xã
25-06-2008 Công văn số 670/UBND-TP về việc gửi văn bản pháp luật đăng Công báo và quản lý, sử dụng Công báo cấp tỉnh. 47
23,973,289 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner