"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 20           Năm 2008 Ngày 15 tháng 7 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
30-06-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND về diện tích miễn thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
03-07-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2008. 19
HĐND huyện Châu Thành
26-06-2008 Nghị quyết số 62/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Châu Thành năm 2007. 21
26-06-2008 Nghị quyết số 63/2008/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2008 - 2030). 23
26-06-2008 Nghị quyết số 65/2008/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn. 25
26-06-2008 Nghị quyết số 67/2008/NQ-HĐND về việc bổ sung chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 của huyện Châu Thành. 26
HĐND huyện Chợ Lách
04-07-2008 Nghị quyết số 06A/2008/NQ-HĐND bổ sung một số giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008. 32
04-07-2008 Nghị quyết số 07A/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Chợ Lách năm 2007. 37
HĐND huyện Giồng Trôm
27-06-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 39
27-06-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Giồng Trôm năm 2007. 43
27-06-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND thông qua các tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện. 45
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
02-07-2008 Công văn số 2659/UBND-NC về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 47
30-06-2008 Kế hoạch số 2605/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trung ương Đảng (Khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 49
HĐND huyện Chợ Lách
04-07-2008 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về Đề án xây dựng thị trấn Chợ Lách huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại V. 53
23,562,499 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner