"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 21           Năm 2008 Ngày 25 tháng 7 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Bình Đại
08-07-2008 Nghị quyết số 163/2008/NQ-HĐND về một số chủ trương, giải pháp cần tập trung để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 03
Hội đồng nhân dân thị xã
04-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND bổ sung một số giải pháp nhằm thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008. 07
04-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước thị xã Bến Tre năm 2007. 12
04-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn thị xã Bến Tre. 15
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
08-07-2008 Công văn số 2744/UBND-CNLTS về việc phòng chống dịch bệnh tai xanh ở lợn. 18
09-07-2008 Công văn số 2769/UBND-CNLTS về việc thông báo tình hình thực hiện phương án cắt điện tiết giảm công suất và cắt điện đột xuất. 20
10-07-2008 Công văn số 2794/UBND-TMXDCB về việc tăng cường quản lý thị trường. 21
10-07-2008 Công văn số 2797/UBND-NC về việc bảo quản và sử dụng con dấu, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu. 23
15-07-2008 Công văn số 2838/UBND-VHXH về việc triển khai các biện pháp bình ổn thị trường thuốc sau 30/6/2008. 25
16-07-2008 Công văn số 2849/UBND-CNLTS về việc hỗ trợ, hướng dẫn sản xuất phát triển nông nghiệp nông thôn. 28
18-07-2008 Công văn số 2906/UBND-NC về việc bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 30
HĐND huyện Bình Đại
08-07-2008 Nghị quyết số 164/NQ-HĐND về việc bổ sung hạng mục công trình, điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008. 32
08-07-2008 Nghị quyết số 165/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007. 36
Uỷ ban nhân dân thị xã
11-07-2008 Quyết định số 494/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động Tổ nhân dân tự quản. 38
23,973,277 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner