"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 22           Năm 2008 Ngày 05 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
17-07-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
17-07-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND về việc ủy quyền tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng một số khu chức năng khác ngoài đô thị trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 20
21-07-2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ban hành Bảng đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký lập hồ sơ đăng ký cấp lần đầu, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hàng loạt tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 22
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
17-07-2008 Quyết định số 1349/QĐ-UBND ban hành Quy định xét chọn, trao giải thưởng Trương Vĩnh Ký. 31
16-07-2008 Công văn số 2855/UBND-CNLTS về việc thu hồi nợ vay quá hạn của các hộ nuôi thủy sản tại huyện Thạnh Phú. 36
28-07-2008 Công văn số 3034/UBND-CNLTS về việc tăng cường kiểm soát chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản. 38
18-07-2008 Kế hoạch số 2898/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. 40
23,562,450 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner