"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 24           Năm 2008 Ngày 25 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
29-07-2008 Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 03
07-08-2008 Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống, dập dịch bệnh tai xanh heo. 06
08-08-2008 Chỉ thị số 10/2008/CT-UBND về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo trong năm học 2008 - 2009. 10
12-08-2008 Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND về việc tiếp tục triển khai nhanh các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh tai xanh heo, tại huyện Mỏ Cày tỉnh Bến Tre. 15
HĐND huyện Thạnh Phú
16-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND bổ sung một số giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008. 16
16-07-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Thạnh Phú năm 2007. 20
16-07-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008. 22
16-07-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về kế hoạch phổ cập giáo dục trung học từ năm 2008 đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015. 24
16-07-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2008 - 2010. 26
16-07-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về việc bãi bỏ quy định mức huy động vốn xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2006-2010 theo Nghị quyết số 43/2005/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân huyện. 28
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
16-07-2008 Quyết định số 1337/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. 30
21-07-2008 Quyết định số 1371/QĐ-UBND về việc đổi tên các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 54
05-08-2008 Quyết định số 1452/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 55
30-07-2008 Công văn số 3081/UBND-CNLTS về việc tích cực phòng chống dịch bệnh tai xanh ở lợn. 56
HĐND huyện Thạnh Phú
16-07-2008 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Thạnh Phú. 58
23,573,353 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner