"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 25           Năm 2008 Ngày 05 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
23-07-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về một số giải pháp cần tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 03
23-07-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về việc quy định một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 13
23-07-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về việc phân cấp quyết định mua sắm tài sản duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước bằng vốn Nhà nước. 29
23-07-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về bổ sung nhiệm vụ và biện pháp tiếp tục thực hiện Đề án xử lý, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm ra khỏi nội ô thị xã Bến Tre. 31
23-07-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về bổ sung biện pháp tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe nhân dân và Kế hoạch phát triển mạng lưới trường lớp giai đoạn 2006-2010. 33
23-07-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về quy định mức đóng góp các khoản chi phí đối với người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện. 36
23-07-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về quy định chế độ, chính sách, trang bị phương tiện cho lực lượng bảo vệ dân phố. 38
HĐND huyện Mỏ Cày
21-07-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về việc bổ sung phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 40
21-07-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách huyện năm 2008. 44
21-07-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách huyện Mỏ Cày năm 2007. 47
21-07-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về việc bãi bỏ chỉ tiêu huy động sức dân để xây dựng giao thông nông thôn và kiến thiết thị chính giai đoạn 2006 - 2010. 50
21-07-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh danh mục công trình thuộc nguồn vốn: xây dựng cơ bản, sự nghiệp kinh tế, vốn bán nhà công-đất công năm 2008. 52
21-07-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về việc mở rộng diện tích xây dựng bãi rác huyện Mỏ Cày. 57
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
26-08-2008 Quyết định số 1641/QĐ-UBND về việc công bố dịch cúm gia cầm trên địa bàn xã Mỹ Chánh, An Hiệp, Vĩnh Hòa, Phú Ngãi, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. 59
23,562,546 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner