"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 26           Năm 2008 Ngày 15 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
19-08-2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ban hành Bảng giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 02
HĐND huyện Mỏ Cày
21-07-2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND về việc quy định một số chế độ phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện. 56
21-07-2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung xây dựng đô thị thị trấn Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2008 - 2020). 59
23,973,284 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner