"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 27           Năm 2008 Ngày 25 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
26-08-2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 04
Uỷ ban nhân dân tỉnh
22-08-2008 Chỉ thị số 12/2008/CT-UBND về việc áp dụng thời gian gián đoạn sau vụ nuôi tôm biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 06
26-08-2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND về việc quy định phí qua các phà trực thuộc Xí nghiệp Phà Bến Tre. 08
26-08-2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND về việc quy định mức phí qua phà Mỹ An. 11
28-08-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 13
Hội đồng nhân dân thị xã
29-08-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND thông qua Đề án thành lập thành phố Bến Tre, thuộc tỉnh Bến Tre. 31
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
07-08-2008 Quyết định số 1493/QĐ-UBND về việc quy định các chức danh cán bộ xã, phường tham gia kháng chiến chống Mỹ được hưởng chính sách theo Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg. 34
11-09-2008 Quyết định số 1752/QĐ-UBND về việc hỗ trợ hộ chăn nuôi tiêu huỷ gia cầm, sản phẩm gia cầm do bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 36
31-07-2008 Công văn số 3103/UBND-CNLTS về việc tăng cường công tác ATGT theo kiến nghị của cử tri. 38
04-08-2008 Công văn số 3152/UBND-VHXH về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết. 40
14-08-2008 Công văn số 3326/BCĐ về việc sửa đổi một số nội dung Phương án số 2850/PA-BCĐ của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg. 42
26-08-2008 Công văn số 3506/UBND-CNLTS về việc phê duyệt điều chỉnh giá vé xe buýt của 3 tuyến: phà HL-phà RM, thị xã-Tân Phú, thị xã-Ba Tri. 44
04-09-2008 Công văn số 3619/UBND-CNLTS về việc hỗ trợ, triển khai việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng theo Chỉ thị số 25/2008/CT-TTg. 46
09-09-2008 Công văn số 3694/UBND-CNLTS về việc duyệt điều chỉnh giá vé xe buýt tuyến Tân Thạch đi Bình Đại và ngược lại. 48
06-08-2008 Kế hoạch số 3218/KH-UBND thực hiện Đề án “Thông tin tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc". 49
15-09-2008 Kế hoạch số 3788/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. 54
23,562,489 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner