"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 28           Năm 2008 Ngày 05 tháng 10 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
22-09-2008 Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình. 03
05-09-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 07
Uỷ ban nhân dân thị xã
25-09-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế về xây dựng, quản lý và sử dụng Nghĩa trang nhân dân thị xã Bến Tre. 21
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
08-09-2008 Quyết định số 1713/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Công nghiệp An Hiệp, huyện Châu Thành. 26
08-09-2008 Quyết định số 1714/QĐ-UBND ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Công nghiệp An Hiệp, huyện Châu Thành. 31
16-09-2008 Quyết định số 1788/QĐ-UBND về việc công bố hết dịch tai xanh heo trên địa bàn xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. 40
23-09-2008 Công văn số 3903/UBND-VHXH về việc hưởng ứng phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". 41
25-09-2008 Công văn số 1585/VPUBND-VHXH về việc đính chính sai sót tại Công văn số 3903/UBND-VHXH ngày 23 tháng 9 năm 2008. 44
09-09-2008 Kế hoạch số 3702/KH-UBND về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2009-2010. 45
23,973,276 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner