"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 29           Năm 2008 Ngày 15 tháng 10 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
18-09-2008 Quyết định số 1819/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 Cụm Công nghiệp Bình Thới, xã Bình Thới, huyện Bình Đại. 03
18-09-2008 Quyết định số 1820/QĐ-UBND ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 Cụm Công nghiệp Bình Thới, xã Bình Thới, huyện Bình Đại. 08
23-09-2008 Quyết định số 1837/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trục cảnh quan rạch Cá Lóc, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 15
23-09-2008 Quyết định số 1838/QĐ-UBND ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trục cảnh quan rạch Cá Lóc, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 20
23-09-2008 Quyết định số 1839/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trục cảnh quan rạch Cái Cá, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 27
23-09-2008 Quyết định số 1840/QĐ-UBND ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trục cảnh quan rạch Cái Cá, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 32
26-09-2008 Quyết định số 1858/QĐ-UBND về việc công bố hết dịch tai xanh heo trên địa bàn xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. 39
22-09-2008 Công văn số 3883/UBND-CNLTS về việc điều chỉnh mức hỗ trợ phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa. 40
UBND huyện Châu Thành
26-09-2008 Quyết định số 6342/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban An toàn giao thông huyện. 41
01-10-2008 Quyết định số 6394/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện triển khai Luật Thuế Thu nhập cá nhân. 48
Uỷ ban nhân dân thị xã
26-09-2008 Quyết định số 683/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản. 51
23,562,635 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner