"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 30           Năm 2008 Ngày 25 tháng 10 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân thị xã
02-10-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý xây dựng trong Khu tái định cư cục bộ giản đơn số 2, ấp Phú Dân, xã Phú Hưng, thị xã Bến Tre. 03
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
17-09-2008 Quyết định số 1810/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Kế toán Bến Tre. 12
30-09-2008 Quyết định số 1897/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở Khu Công nghiệp An Hiệp huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. 13
30-09-2008 Quyết định số 1898/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. 20
01-10-2008 Quyết định số 1903/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh uỷ. 28
03-10-2008 Quyết định số 1924/QĐ-UBND về việc phê duyệt lại Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Bến Tre 1, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 31
06-10-2008 Quyết định số 1934/QĐ-UBND về việc thành lập Khu Công nghiệp An Hiệp. 35
07-10-2008 Quyết định số 1935/QĐ-UBND về việc củng cố, kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Bến Tre. 37
09-10-2008 Quyết định số 1974/QĐ-UBND về việc thành lập Chi nhánh Công ty TNHH 1 thành viên cấp thoát nước Bến Tre tại Giồng Trôm. 39
09-10-2008 Quyết định số 1979/QĐ-UBND về việc công bố hết dịch cúm gia cầm trên địa bàn huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. 41
10-10-2008 Quyết định số 1982/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Bến Tre. 42
14-10-2008 Công văn số 4172/UBND-VHXH về việc phối hợp chỉ đạo Kế hoạch dập dịch sốt xuất huyết 4 tháng cuối năm 2008. 50
23,573,342 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner