"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 31           Năm 2008 Ngày 05 tháng 11 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
03-10-2008 Quyết định số 1917/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội doanh nghiệp thị xã Bến Tre. 03
15-10-2008 Quyết định số 2022/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương. 05
23-10-2008 Quyết định số 2071/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân giai đoạn 2008 - 2010 của tỉnh Bến Tre. 14
27-10-2008 Quyết định số 2078/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Quy hoạch quảng cáo ngoài trời thị xã Bến Tre và một phần huyện Châu Thành (giai đoạn 2008-2020). 20
14-10-2008 Công văn số 4175/UBND-PC về việc chấn chỉnh hoạt động ban hành văn bản pháp luật. 25
16-10-2008 Công văn số 4202/UBND-VHXH về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BYT-BTC. 27
20-10-2008 Công văn số 4245/UBND-CNLTS về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm trong công tác bảo vệ môi trường. 29
27-10-2008 Công văn số 4335/UBND-NC về việc cấm sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán và đốt pháo nổ. 31
28-10-2008 Công văn số 4359/UBND-TMXDCB về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ công chức làm công tác tiếp dân xử lý đơn thư và hòa giải. 33
03-11-2008 Kế hoạch số 4449/KH-UBND về việc tổ chức Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ I - năm 2009. 35
23,973,512 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner