"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 33           Năm 2008 Ngày 25 tháng 11 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
13-11-2008 Chỉ thị số 14/2008/CT-UBND về việc cho phép tiếp tục sản xuất, kinh doanh và thả nuôi tôm biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
13-11-2008 Quyết định số 2239/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi tỉnh Bến Tre đến năm 2020. 06
14-11-2008 Quyết định số 2266/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010). 08
14-11-2008 Quyết định số 2267/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010). 10
28-10-2008 Công văn số 4379/UBND-CNLTS về việc thực hiện thống kê diện tích đất đai năm 2008. 12
06-11-2008 Công văn số 4502/UBND-NC về việc mở cao điểm phòng, chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 14
20-11-2008 Công văn số 4699/UBND-VHXH về việc giao nhiệm vụ theo dõi và cho kết quả thi đua của các huyện, thị xã. 17
04-11-2008 Kế hoạch số 4470/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 24
18-11-2008 Kế hoạch số 4658/KH-UBND về việc tuyên truyền phổ biến Luật Thuế thu nhập cá nhân. 33
23,573,471 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner