"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 34           Năm 2008 Ngày 18 tháng 12 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
26-11-2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, hoạt động của xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh, xe cơ giới ba bánh, xe lôi máy, xe máy kéo nhỏ vận chuyển hành khách, hàng hóa và xe dùng làm phương tiện đi lại của người khuyết tật tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 04
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
11-12-2008 Quyết định số 2429/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2004-2009. 13
11-12-2008 Quyết định số 2430/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2004-2009. 14
12-12-2008 Quyết định số 2440/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết nuôi cá da trơn tỉnh Bến Tre đến năm 2020. 15
12-12-2008 Quyết định số 2444/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 4051/2001/QĐ-UB ngày 04 tháng 9 năm 2001; Quyết định số 2103/2003/QĐ-UB ngày 31 tháng 7 năm 2003 và Quyết định số 986/2004/QĐ-UB ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về chính sách trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức và thu hút cán bộ công chức có trình độ, năng lực tốt. 19
02-12-2008 Công văn số 4856/UBND-CNLTS về việc tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ Sửu. 21
04-12-2008 Công văn số 4892/UBND-CNLTS về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng. 23
04-12-2008 Công văn số 4897/UBND-CNLTS về việc tập trung thực hiện các chỉ đạo của Tỉnh uỷ về Chiến lược biển. 24
04-12-2008 Công văn số 4902/UBND-TMXDCB về việc triển khai các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập siêu. 27
10-12-2008 Công văn số 4975/UBND-CNLTS về việc tăng cường phòng chống bệnh lở mồm long móng (LMLM) trên gia súc. 29
11-12-2008 Công văn số 4993/UBND-CNLTS về việc tăng cường an toàn PCCC Tết Nguyên đán Kỷ Sửu và mùa khô năm 2009. 31
11-12-2008 Công văn số 4997/UBND-CNLTS về việc tổ chức triển khai các biện pháp thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg về tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động cơ quan Nhà nước. 34
12-12-2008 Công văn số 5021/UBND-CNLTS về việc phê duyệt điều chỉnh giá vé các tuyến xe buýt trong tỉnh. 36
15-12-2008 Công văn số 5041/UBND-TMXDCB về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 38
18-12-2008 Công văn số 2206/VPUBND-CNLTS về việc đính chính văn bản số 4997/UBND-CNLTS về tổ chức triển khai các biện pháp thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg. 39
23,973,275 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner