"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 36           Năm 2008 Ngày 25 tháng 12 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
17-12-2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 02
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
18-12-2008 Quyết định số 2479/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. 05
19-12-2008 Quyết định số 2491/QĐ-UBND ban hành Đề án Xã hội hóa công tác gia đình, giai đoạn 2008-2010. 14
19-12-2008 Quyết định số 2492/QĐ-UBND ban hành Đề án Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình, giai đoạn 2008-2010. 26
22-12-2008 Kế hoạch số 5165/KH-UBND về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009. 41
23,817,727 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner