"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 01           Năm 2009 Ngày 05 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
23-12-2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2009. 02
HĐND huyện Giồng Trôm
19-12-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 34
19-12-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về dự toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2009. 41
19-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HÐND về danh mục công trình đầu tư năm 2009. 44
19-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HÐND về kế hoạch sử dụng đất năm 2009. 46
23,969,928 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner