"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 10 + 11           Năm 2009 Ngày 05 tháng 4 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
19-03-2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự. 04
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
05-03-2009 Quyết định số 431/QĐ-UBND về việc giảm, miễn thiên tai thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2008. 08
06-03-2009 Quyết định số 442/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Chỉ thị số 09/2000/CT-UB ngày 09 tháng 6 năm 2000 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quản lý sản xuất và kinh doanh mặt hàng rượu trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 10
06-03-2009 Quyết định số 451/QĐ-UBND về việc công bố hoạt động của Bến phà Mỹ An. 11
11-03-2009 Quyết định số 462/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển thương mại nội địa tỉnh Bến Tre đến năm 2010. 12
12-03-2009 Quyết định số 483/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 41
12-03-2009 Quyết định số 484/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng trong hoạt động sản xuất sinh hoạt dân dụng và chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2015. 46
12-03-2009 Quyết định số 489/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Giồng Trôm đến năm 2020. 49
17-03-2009 Quyết định số 509/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế. 61
18-03-2009 Quyết định số 512/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành năm 2008 đã hết hiệu lực. 64
18-03-2009 Công văn số 871/UBND-CNLTS về việc phê duyệt cho bổ sung 4 xã, huyện Châu Thành tham gia Dự án phát triển kinh doanh với người nghèo nông thôn (IFAD). 67
19-03-2009 Công văn số 879/UBND-CNLTS về việc triển khai thực hiện các biện pháp nhằm ổn định thị trường khi điều chỉnh giá điện. 68
20-03-2009 Công văn số 884/UBND-NC về việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 70
24-03-2009 Công văn số 941/UBND-CNLTS về việc đính chính văn bản do sai sót trong khâu soạn thảo. 72
24-02-2009 Kế hoạch số 541/KH-BCĐ công tác phòng, chống ma tuý năm 2009. 73
24-02-2009 Kế hoạch số 548/KH-BCĐ thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 78
13-03-2009 Kế hoạch số 801/KH-UBND thực hiện Quyết định số 165/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21- CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. 82
Văn phòng UBND tỉnh
30-03-2009 Công văn số 631/VPUBND-NC về việc đính chính Công văn số 884/UBND-NC ngày 20 tháng 3 năm 2009. 87
23,806,381 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner