"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 05           Năm 2009 Ngày 10 tháng 2 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
21-01-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ban hành quy định về trình tự thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
Hội đồng nhân dân thị xã
14-01-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009. 12
14-01-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước thị xã Bến Tre năm 2009. 18
14-01-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước thị xã Bến Tre năm 2009. 21
14-01-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về quy định định mức khoán chi quản lý hành chính. 25
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
16-01-2009 Quyết định số 117/QĐ-UBND về việc công bố tuyến, các điểm đỗ, điểm dừng xe buýt từ Bến phà Hàm Luông đi Bến phà Cổ Chiên và ngược lại. 27
23-01-2009 Quyết định số 188/QĐ-UBND về việc điều chỉnh điểm đỗ đầu tuyến xe buýt Châu Thành - Bình Đại. 31
23-01-2009 Quyết định số 192/QĐ-UBND ban hành Chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 2009. 33
23-01-2009 Quyết định số 193/QĐ-UBND về việc công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh. 39
19-01-2009 Kế hoạch số 192/KH-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2009. 40
Hội đồng nhân dân thị xã
14-01-2009 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết và nội dung các kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã Bến Tre năm 2009. 45
23,806,230 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner