"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 03 + 04           Năm 2009 Ngày 25 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Chợ Lách
08-01-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009. 03
08-01-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về dự toán và phương án phân bổ ngân sách huyện Chợ Lách năm 2009. 10
08-01-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Chợ Lách. 14
HĐND huyện Mỏ Cày
02-01-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 15
02-01-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2009. 19
02-01-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2009. 22
02-01-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2009. 30
HĐND huyện Thạnh Phú
26-12-2008 Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 33
26-12-2008 Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND về dự toán và phương án phân bổ ngân sách huyện Thạnh Phú năm 2009. 38
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
09-01-2009 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 41
18-12-2008 Quyết định số 2474/QĐ-UBND về việc giảm, miễn thiên tai thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2009. 43
18-12-2008 Quyết định số 2480/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo. 45
22-12-2008 Quyết định số 2514/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 của xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. 51
22-12-2008 Quyết định số 2515/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 của xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. 60
12-01-2009 Quyết định số 85/QĐ-UBND về việc ban hành Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và các thủ tục giải ngân Quỹ đầu tư cấp xã (gọi tắt là CIF) thuộc Dự án Phát triển kinh doanh với người nghèo nông thôn tỉnh Bến Tre do IFAD tài trợ. 69
13-01-2009 Quyết định số 99/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tạm thời lộ trình, các điểm dừng đón, trả khách tuyến xe buýt Tân Thạch - Bình Đại. 85
14-01-2009 Công văn số 133/UBND-CNLTS về việc tích cực phòng, chống dịch cúm gia cầm, giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm. 89
23,806,466 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner