"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 02           Năm 2009 Ngày 15 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Bình Đại
24-12-2008 Nghị quyết số 172/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 03
24-12-2008 Nghị quyết số 173/2008/NQ-HĐND về dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2009. 08
HĐND huyện Châu Thành
31-12-2008 Nghị quyết số 143/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 10
31-12-2008 Nghị quyết số 144/2008/NQ-HĐND về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước huyện Châu Thành năm 2009. 16
31-12-2008 Nghị quyết số 146/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. 18
31-12-2008 Nghị quyết số 147/2008/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Châu Thành. 19
31-12-2008 Nghị quyết số 148/2008/NQ-HĐND về chủ trương thanh lý bán đấu giá các thửa đất công không nhu cầu sử dụng trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2009. 21
31-12-2008 Nghị quyết số 149/2008/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. 23
31-12-2008 Nghị quyết số 150/2008/NQ-HĐND về Chương trình giám sát và kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. 25
PHẦN Văn bản khác
HĐND huyện Bình Đại
24-12-2008 Nghị quyết số 174/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước huyện Bình Đại năm 2009. 30
24-12-2008 Nghị quyết số 175/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2009. 39
24-12-2008 Nghị quyết số 176/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Bình Đại. 41
24-12-2008 Nghị quyết số 177/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 55/NQ-HĐND khóa VIII và điểm 3 khoản 1 của Nghị quyết số 40/2004/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại khóa IX. 42
HĐND huyện Giồng Trôm
19-12-2008 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2009. 44
23,806,170 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner