"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 16           Năm 2009 Ngày 25 tháng 5 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
13-05-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND về việc quy định phí qua phà Hưng Phong trực thuộc Xí nghiệp Phà Bến Tre. 03
14-05-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định xây dựng, lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 05
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
24-04-2009 Quyết định số 859/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng hệ thống trụ sở xã, phường, thị trấn của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2009-2015. 10
06-05-2009 Quyết định số 908/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Bắc ngã tư Tân Thành, thị xã Bến Tre. 28
08-05-2009 Quyết định số 943/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre. 33
15-05-2009 Quyết định số 1004/QĐ-UBND về việc đổi tên trường trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 36
15-05-2009 Quyết định số 1005/QĐ-UBND về việc đổi tên trường trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 37
15-05-2009 Quyết định số 1006/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. 38
18-05-2009 Công văn số 1767/UBND-TCĐT về việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động ngoại hối trên địa bàn. 39
23,806,536 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner