"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 17           Năm 2009 Ngày 05 tháng 6 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
22-05-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ban hành Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
29-05-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND về việc quy định thủ tục, trình tự, thời hạn xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC. 16
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
12-05-2009 Quyết định số 969/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Trường Trung cấp nghề Bến Tre. 18
26-05-2009 Quyết định số 1098/QĐ-UBND về việc thành lập ấp mới của các xã: Hữu Định, Phước Thạnh, Tam Phước, Tiên Thuỷ, Phú Túc và An Hiệp, huyện Châu Thành. 36
19-05-2009 Công văn số 1806/UBND-TCĐT về việc tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, rà soát việc huy động đóng góp của nhân dân. 46
26-05-2009 Công văn số 1931/UBND-TCĐT về việc điều chỉnh Công văn số 1593/UBND-TCĐT ngày 07/5/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 48
22-05-2009 Kế hoạch số 1893/KH-UBND tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ theo chủ đề năm 2009. 49
29-05-2009 Kế hoạch số 1994/KH-UBND thực hiện Quyết định số 160/2008/QĐ-TTg về “Chiến lược tổng thể và chính sách bảo hộ sản xuất công nghiệp đến năm 2020". 56
23,806,224 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner