"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 18           Năm 2009 Ngày 20 tháng 6 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
02-06-2009 Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND về việc tăng cường hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở. 03
Uỷ ban nhân dân thị xã
11-06-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ban hành Quy trình đấu giá nhà - đất công không có nhu cầu sử dụng. 06
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
01-06-2009 Quyết định số 1142/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm Công nghiệp thị trấn - An Đức, huyện Ba Tri. 10
02-06-2009 Quyết định số 1173/QĐ-UBND về việc tạm thời điều chỉnh lộ trình, bổ sung các điểm dừng đón, trả khách tuyến xe buýt Hàm Luông - Rạch Miễu nối sang tỉnh Tiền Giang và ngược lại. 15
04-06-2009 Quyết định số 1206/QĐ-UBND về việc thành lập các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế theo Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ. 17
09-06-2009 Quyết định số 1229/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2004-2011. 19
09-06-2009 Quyết định số 1230/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2004-2011. 20
09-06-2009 Quyết định số 1231/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2004-2011. 21
09-06-2009 Quyết định số 1232/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam nhiệm kỳ 2004-2011. 22
01-06-2009 Công văn số 2009/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện kết luận của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 24
01-06-2009 Công văn số 2015/UBND-KTN về việc tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo trật tự - an toàn giao thông. 26
01-06-2009 Công văn số 2016/UBND-TCĐT về việc yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu đối với các dự án ODA Nhật Bản. 30
02-06-2009 Công văn số 2028/UBND-NC về việc phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an thực hiện kế hoạch tấn công tội phạm. 32
02-06-2009 Công văn số 2035/UBND-VHXH về việc khẩn trương phòng, chống cúm A(H1N1) ở người. 34
02-06-2009 Công văn số 2038/UBND-VHXH về việc tổ chức ngày Dân số Thế giới, ngày Dân số Việt Nam năm 2009. 36
08-06-2009 Kế hoạch số 2161/KH-UBND phát động thi đua thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 38
23,821,630 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner