"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 19 + 20           Năm 2009 Ngày 05 tháng 7 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Giồng Trôm
24-06-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 04
24-06-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Giồng Trôm năm 2008. 09
24-06-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về việc thông qua các tờ trình của Uỷ ban nhân dân huyện. 11
24-06-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm thị trấn Giồng Trôm. 14
24-06-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Phước Long. 16
Uỷ ban nhân dân thị xã
26-06-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã Bến Tre. 17
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
04-06-2009 Quyết định số 1207/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển toàn diện 3 huyện ven biển tỉnh Bến Tre đến năm 2020. 21
16-06-2009 Quyết định số 1342/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 32
17-06-2009 Quyết định số 1363/QĐ-UBND về việc phê duyệt bản Điều lệ Hội Doanh nghiệp thị xã Bến Tre. 42
18-06-2009 Quyết định số 1382/QĐ-UBND về việc thành lập ấp của các xã: Tân Trung, Thành Thới B, An Định, Hương Mỹ, Tân Hội, Đa Phước Hội và chuyển 05 ấp của thị trấn Mỏ Cày thành 05 khu phố của thị trấn Mỏ Cày thuộc huyện Mỏ Cày Nam. 50
22-06-2009 Quyết định số 1389/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực thi hành án dân sự. 60
08-06-2009 Công văn số 2144/UBND-KTN về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến QL.57. 61
17-06-2009 Công văn số 2307/UBND-VHXH về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm để phòng, chống dịch tả. 63
22-06-2009 Công văn số 2391/UBND-TCĐT về việc hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 64
22-06-2009 Công văn số 2399/UBND-NC về việc chỉ đạo, chấn chỉnh hoạt động đăng ký, quản lý hộ tịch và hoạt động chứng thực. 68
08-06-2009 Kế hoạch số 2159/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết và các kết luận tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X). 70
15-06-2009 Kế hoạch số 2274/KH-UBND tổ chức thực hiện “Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre giai đoạn năm 2008 đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” trong giai đoạn 2009 đến năm 2010. 82
23,806,429 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner