"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 22           Năm 2009 Ngày 25 tháng 7 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Ba Tri
10-07-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND bổ sung giải pháp thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. 03
10-07-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009. 07
10-07-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Ba Tri năm 2008. 10
HĐND huyện Châu Thành
03-07-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND về việc bổ sung nhiệm vụ, biện pháp thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009 của huyện Châu Thành. 12
03-07-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND về lập các dự án công trình xây dựng cơ bản huyện Châu Thành. 18
Uỷ ban nhân dân thị xã
13-07-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý xây dựng trong Khu tái định cư cục bộ giản đơn ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, thị xã Bến Tre. 26
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
13-07-2009 Quyết định số 1606/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Trang thông tin điện tử Công báo tỉnh Bến Tre. 33
HĐND huyện Ba Tri
10-07-2009 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Ba Tri. 40
10-07-2009 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về Dự án kè sông, bao cồn, lấn biển và Dự án kè sông giai đoạn I. 42
HĐND huyện Châu Thành
03-07-2009 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Châu Thành năm 2008. 43
UBND huyện Châu Thành
21-07-2009 Công văn số 1696/UBND-VHXH về việc quản lý hôn nhân, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em. 45
23,806,263 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner