"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 23           Năm 2009 Ngày 05 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
28-07-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND về việc quy định bồi thường, hỗ trợ về đất đối với các hộ gia đình, cá nhân có nhà ở trên đất nông nghiệp trước ngày 01 tháng 7 năm 2004. 03
UBND huyện Mỏ Cày Nam
24-07-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về việc tăng cường hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở. 06
HĐND huyện Thạnh Phú
15-07-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND bổ sung một số giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2009. 08
15-07-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2020. 12
15-07-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND về thực hiện Chiến lược biển đến năm 2020. 16
15-07-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND phát triển thị trấn Thạnh Phú thành đô thị loại V từ nay đến năm 2015. 19
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
20-07-2009 Quyết định số 1650/QĐ-UBND về việc ngừng thực hiện Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2007-2010. 22
22-07-2009 Quyết định số 1686/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh. 24
22-07-2009 Công văn số 2973/UBND-VHXH về việc triển khai kế hoạch xây dựng nhà vệ sinh trường học. 28
22-07-2009 Kế hoạch số 2963/KH-UBND thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ 17 về kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh uỷ về đẩy mạnh phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006-2010 và hướng đến năm 2020. 30
24-07-2009 Kế hoạch số 2991/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa X về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng. 41
HĐND huyện Thạnh Phú
15-07-2009 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Thạnh Phú năm 2008. 56
23,806,507 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner