"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 24 + 25           Năm 2009 Ngày 20 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
22-07-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2009. 04
22-07-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND về quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao. 09
22-07-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND về việc Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản cát lòng sông tỉnh Bến Tre đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 12
22-07-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND về bổ sung mục tiêu và giải pháp tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn 2005-2010; Chương trình phòng, chống tệ nạn xã hội giai đoạn 2006-2010; Chiến lược dân số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2007-2010 tầm nhìn đến năm 2020. 16
22-07-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 do thành lập huyện và các xã, phường mới. 20
22-07-2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 44
22-07-2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND về phí, lệ phí trình tại kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII. 49
Uỷ ban nhân dân tỉnh
11-08-2009 Chỉ thị số 07/2009/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010. 57
04-08-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 60
Hội đồng nhân dân thị xã
24-07-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND bổ sung một số giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2009. 67
24-07-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản thị xã Bến Tre năm 2009 thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 73
24-07-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án Củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường thuộc thị xã Bến Tre. 77
24-07-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án Chỉnh trang hệ thống chiếu sáng công cộng tại các lộ, hẻm trên địa bàn thị xã Bến Tre bằng hình thức xã hội hóa. 80
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
31-07-2009 Quyết định số 1776/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Tổ tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre. 83
03-08-2009 Quyết định số 1783/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Chợ Lách. 87
03-08-2009 Quyết định số 1784/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thạnh Phú. 88
03-08-2009 Quyết định số 1785/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Mỏ Cày Bắc. 89
03-08-2009 Quyết định số 1786/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Mỏ Cày Nam. 90
03-08-2009 Quyết định số 1787/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Bến Tre. 91
03-08-2009 Quyết định số 1788/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Châu Thành. 92
03-08-2009 Quyết định số 1789/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Bình Đại. 93
03-08-2009 Quyết định số 1790/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Ba Tri. 94
03-08-2009 Quyết định số 1791/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Giồng Trôm. 95
04-08-2009 Quyết định số 1814/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải. 96
Hội đồng nhân dân thị xã
24-07-2009 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước thị xã Bến Tre năm 2008. 102
23,806,211 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner