"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 26           Năm 2009 Ngày 10 tháng 9 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
13-08-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND về việc quy định lịch thời vụ nuôi tôm biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
14-08-2009 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - 20 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/2009). 05
12-08-2009 Quyết định số 1894/QĐ-UBND về việc thành lập mới khu phố, ấp thuộc phường 7, xã Phú Hưng và xã Nhơn Thạnh, thị xã Bến Tre. 07
14-08-2009 Quyết định số 1916/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Bến Tre. 11
21-08-2009 Quyết định số 1991/QĐ-UBND về việc đổi tên và chuyển bộ máy hành chính, các đơn vị sự nghiệp của thị xã Bến Tre thành bộ máy hành chính, các đơn vị sự nghiệp của thành phố Bến Tre thuộc tỉnh Bến Tre. 16
24-08-2009 Quyết định số 1995/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành. 19
24-08-2009 Quyết định số 2001/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre. 20
24-08-2009 Quyết định số 2004/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre. 25
24-08-2009 Quyết định số 2007/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bến Tre. 29
24-08-2009 Quyết định số 2013/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre. 33
24-08-2009 Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre. 41
26-08-2009 Quyết định số 2039/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, nhiệm kỳ 2004-2011. 46
17-08-2009 Công văn số 3350/UBND-KTN về việc tăng cường các biện pháp chống cháy lan, cháy lớn. 47
23,806,495 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner