"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 28 + 29           Năm 2009 Ngày 05 tháng 10 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
10-09-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý sản xuất, ương giống và nuôi nghêu thương phẩm trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 04
HĐND huyện Bình Đại
18-09-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công viên văn hóa và khu đô thị Bà Nhựt, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. 08
18-09-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư và tái định cư xóm Hàng Còng, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. 10
18-09-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung cải tạo và mở rộng thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. 12
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
31-07-2009 Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 14
31-07-2009 Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND về việc phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2008. 18
31-07-2009 Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2009. 27
31-07-2009 Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh vốn xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp kinh tế, vốn bán nhà công, đất công năm 2009. 45
31-07-2009 Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND về việc phân loại huyện, xã theo Nghị định số 15/2007/NĐ-CP và Nghị định số 159/2005/NĐ-CP của Chính phủ. 47
31-07-2009 Nghị quyết số 25/2009/NQ-HĐND về chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2009. 49
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
24-08-2009 Quyết định số 2012/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre. 52
08-09-2009 Quyết định số 2160/QĐ-UBND về việc thành lập ấp mới trên địa bàn huyện Thạnh Phú. 59
11-09-2009 Quyết định số 2175/QĐ-UBND về việc bổ sung chức năng; chuyển tổ chức và nhân sự của Công ty Phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp; thành lập Trung tâm Phát triển quỹ nhà, đất của tỉnh. 76
21-09-2009 Quyết định số 2257/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2004-2011. 78
21-09-2009 Quyết định số 2258/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2004-2011. 79
23-09-2009 Công văn số 3903/UBND-VHXH về việc tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 80
01-09-2009 Kế hoạch số 3580/KH-UBND thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. 82
25-09-2009 Kế hoạch số 3966/KH-UBND phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2009-2010. 90
HĐND huyện Bình Đại
18-09-2009 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện về quy định một số chế độ phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện. 98
23,806,321 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner