"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 30           Năm 2009 Ngày 20 tháng 10 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
24-08-2009 Quyết định số 2003/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. 03
24-08-2009 Quyết định số 2017/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre. 06
16-09-2009 Quyết định số 2213/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá nhà, quyền sử dụng đất hoặc cho thuê nhà, đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 12
25-09-2009 Quyết định số 2291/QĐ-UBND về việc công bố tuyến, lộ trình, điểm dừng, đỗ tuyến xe buýt thành phố Bến Tre đi Bến phà Hưng Phong huyện Giồng Trôm và ngược lại. 19
05-10-2009 Quyết định số 2404/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo. 23
06-10-2009 Quyết định số 2407/QĐ-UBND về việc thành lập Công ty Phát triển hạ tầng trực thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bến Tre. 24
06-10-2009 Quyết định số 2408/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu mua trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm lãi suất 9%/năm. 27
13-10-2009 Quyết định số 2458/QĐ-UBND ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 30
28-09-2009 Công văn số 3996/UBND-VHXH về việc thực hiện bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. 36
06-10-2009 Công văn số 4156/UBND-TCĐT về việc phát hành trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 2 năm. 38
09-10-2009 Công văn số 4201/UBND-PC về việc chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện quy ước ấp, khu phố. 40
30-09-2009 Kế hoạch số 4043/KH-UBND triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. 41
06-10-2009 Kế hoạch số 4155/KH-UBND vận động phát hành trái phiếu kho bạc năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 43
UBND huyện Châu Thành
15-10-2009 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 20 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (ngày 22 tháng 12 năm 2009). 46
23,970,145 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner