"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 31           Năm 2009 Ngày 15 tháng 11 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
22-10-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xét cấp kinh phí hỗ trợ di dân vùng sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
16-10-2009 Quyết định số 2511/QĐ-UBND về việc phê duyệt bản Điều lệ Hội Sản xuất rượu Phú Lễ. 08
23-10-2009 Quyết định số 2560/QĐ-UBND về việc thành lập ấp mới trên địa bàn huyện Ba Tri. 16
03-11-2009 Quyết định số 2619/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Bến Tre. 28
05-11-2009 Quyết định số 2635/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre. 29
05-11-2009 Quyết định số 2639/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Giồng Trôm nhiệm kỳ 2004-2011. 36
05-11-2009 Quyết định số 2640/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Giồng Trôm nhiệm kỳ 2004-2011. 37
05-11-2009 Quyết định số 2641/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Giồng Trôm nhiệm kỳ 2004-2011. 38
05-11-2009 Quyết định số 2642/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Giồng Trôm nhiệm kỳ 2004-2011. 39
05-11-2009 Quyết định số 2647/QĐ-UBND về việc điều chỉnh ấp, khu phố; thành lập ấp mới ở thị trấn Chợ Lách, xã Vĩnh Thành; đổi tên ấp ở xã Sơn Định thuộc huyện Chợ Lách. 40
06-10-2009 Công văn số 4160/UBND-TCĐT về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 45
22-10-2009 Công văn số 4460/UBND-KTN về việc tiếp tục tăng cường đảm bảo trật tự - an toàn giao thông. 47
27-10-2009 Kế hoạch số 4498/KH-UBND tổng kết mô hình xã điểm công tác hòa giải; phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hộ tịch. 50
Văn phòng UBND tỉnh
03-11-2009 Công văn số 2047/VPUBND-TCĐT về việc đính chính Công văn số 4160/UBND-TCĐT ngày 06/10/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 52
23,806,240 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner