"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 32           Năm 2009 Ngày 20 tháng 11 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
12-11-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND bổ sung Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về giá trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
UBND huyện Mỏ Cày Nam
09-11-2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác xây dựng và thực hiện quy ước ở ấp, khu phố. 05
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
03-11-2009 Quyết định số 2617/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre. 07
03-11-2009 Quyết định số 2618/QĐ-UBND ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre. 12
03-11-2009 Quyết định số 2622/QĐ-UBND về việc huỷ bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 19
05-11-2009 Quyết định số 2637/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Trường Đại học Vinalines. 21
05-11-2009 Quyết định số 2638/QĐ-UBND ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Trường Đại học Vinalines. 27
12-11-2009 Quyết định số 2688/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre. 36
30-10-2009 Công văn số 4578/UBND-VHXH về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát các chế phẩm động vật, phòng chống ngộ độc thực phẩm. 46
05-11-2009 Công văn số 4696/UBND-PC về việc kêu gọi cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp rà soát thủ tục hành chính. 47
04-11-2009 Kế hoạch số 4670/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường. 49
23,806,477 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner