"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 33           Năm 2009 Ngày 25 tháng 11 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
23-11-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 03
HĐND huyện Châu Thành
13-11-2009 Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND về việc thông qua phương án quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2009-2025). 04
13-11-2009 Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND về việc thông qua phương án quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã An Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2009-2025). 08
13-11-2009 Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND về việc thông qua phương án quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2009-2025). 12
13-11-2009 Nghị quyết số 25/2009/NQ-HĐND về việc thông qua phương án quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Tiên Thuỷ, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2009-2030). 16
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
18-11-2009 Quyết định số 2742/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung và huỷ bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre. 20
18-11-2009 Quyết định số 2743/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung và huỷ bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre. 24
18-11-2009 Quyết định số 2744/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. 27
18-11-2009 Quyết định số 2745/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung và huỷ bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre. 29
18-11-2009 Quyết định số 2746/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung và huỷ bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre. 35
18-11-2009 Quyết định số 2748/QĐ-UBND về việc huỷ bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 38
16-11-2009 Kế hoạch số 4863/KH-BTC tổ chức Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần II - Tuần lễ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre lần thứ X - năm 2010. 42
23,806,195 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner