"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 34           Năm 2009 Ngày 10 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
24-11-2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND về việc quy định giá tính thuế đối với tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 04
HĐND huyện Châu Thành
13-11-2009 Nghị quyết số 26/2009/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đến năm 2020. 06
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
16-11-2009 Quyết định số 2724/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý các tuyến đường thuỷ nội địa chính cho Sở Giao thông vận tải Bến Tre. 09
16-11-2009 Quyết định số 2725/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý các tuyến đường thuỷ nội địa trên địa bàn các huyện, thành phố Bến Tre. 12
17-11-2009 Quyết định số 2728/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chiều dài tuyến, điểm đỗ cuối tuyến và bổ sung điểm dừng đón trả khách tuyến xe buýt Châu Thành - Bình Đại. 14
18-11-2009 Quyết định số 2754/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thạnh Phú. 16
26-11-2009 Quyết định số 2911/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bến Tre. 17
26-11-2009 Quyết định số 2915/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2004-2011. 26
26-11-2009 Quyết định số 2916/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2004-2011. 27
26-11-2009 Quyết định số 2918/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2004-2011. 28
26-11-2009 Quyết định số 2921/QĐ-UBND về việc giảm, miễn thiên tai thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2009. 29
26-11-2009 Quyết định số 2922/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre. 31
26-11-2009 Quyết định số 2923/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bến Tre. 40
26-11-2009 Quyết định số 2924/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre. 42
26-11-2009 Quyết định số 2925/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung và huỷ bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre. 44
12-11-2009 Công văn số 4822/UBND-KTN về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa. 48
16-11-2009 Kế hoạch số 4889/KH-UBND về việc triển khai lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của các cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 50
HĐND huyện Châu Thành
30-11-2009 Công văn số 123/HĐND về việc đính chính, điều chỉnh Nghị quyết số 26/2009/NQ-HĐND. 55
23,806,404 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner