"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 05           Năm 2010 Ngày 20 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
11-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ban hành quy định tỷ lệ tính tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
HĐND huyện Bình Đại
24-12-2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 27
28-12-2009 Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2010. 32
28-12-2009 Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước huyện Bình Đại năm 2010. 34
HĐND huyện Châu Thành
31-12-2009 Nghị quyết số 31/2009/NQ-HĐND về dự toán và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước huyện Châu Thành năm 2010. 40
31-12-2009 Nghị quyết số 32/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 42
31-12-2009 Nghị quyết số 33/2009/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010. 49
23,821,705 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner