"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 08           Năm 2010 Ngày 10 tháng 2 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
22-01-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
01-02-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND về việc phân công, phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị. 12
01-02-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định bố trí, chỉnh sửa mở lối vào cho các công trình dọc hai bên tuyến đường đô thị trên địa bàn tỉnh. 15
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
30-12-2009 Nghị quyết số 29/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 19
30-12-2009 Nghị quyết số 30/2009/NQ-HĐND về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2010. 23
30-12-2009 Nghị quyết số 31/2009/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010. 39
30-12-2009 Nghị quyết số 32/2009/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2010. 45
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
01-02-2010 Quyết định số 234/QĐ-UBND về tổ chức, tên gọi, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Bến Tre. 48
04-02-2010 Quyết định số 264/QĐ-UBND về việc nối dài tuyến, bổ sung điểm dừng, đỗ tuyến xe buýt thành phố Bến Tre - Bến phà Hưng Phong đến xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm và ngược lại. 51
23,821,535 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner