"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 09 + 10           Năm 2010 Ngày 05 tháng 3 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
12-02-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. 03
01-02-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu, quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 06
10-02-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ban hành Bảng giá chuẩn tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy. 10
HĐND huyện Thạnh Phú
16-12-2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND về dự toán thu và phân bổ ngân sách Nhà nước huyện Thạnh Phú năm 2010. 27
16-12-2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước huyện năm 2010. 29
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
10-02-2010 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua năm 2010. 34
03-02-2010 Quyết định số 262/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Công trình đô thị Bến Tre. 37
23-02-2010 Quyết định số 407/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Mỏ Cày Bắc. 56
04-02-2010 Kế hoạch số 431/KH-UBND thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010-2012. 58
09-02-2010 Kế hoạch số 497/KH-UBND thực hiện Đề án 2 “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước” thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 đến năm 2012. 63
10-02-2010 Kế hoạch số 510/KH-BCĐ về công tác phòng, chống ma tuý năm 2010. 68
10-02-2010 Kế hoạch số 527/KH-UBND về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2010. 73
22-02-2010 Kế hoạch số 565/KH-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2010. 81
HĐND huyện Thạnh Phú
04-02-2010 Công văn số 03/TTHĐND về việc đính chính Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Phú. 87
23,821,799 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner