"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 11           Năm 2010 Ngày 25 tháng 3 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
UBND thành phố Bến Tre
05-03-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định việc quản lý, sử dụng, sửa chữa và tu bổ các công trình đền thờ liệt sỹ trên địa bàn thành phố Bến Tre. 04
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
24-02-2010 Quyết định số 412/QĐ-UBND về việc cho phép Hội Người mù tỉnh Bến Tre thành lập Văn phòng Hội. 09
25-02-2010 Quyết định số 415/QĐ-UBND về việc đổi tên Trường Trung học Y tế Bến Tre thành Trường Trung cấp Y tế Bến Tre. 10
25-02-2010 Quyết định số 419/QĐ-UBND về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia năm học 2009-2010. 12
25-02-2010 Quyết định số 420/QĐ-UBND về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia năm học 2009-2010. 13
25-02-2010 Quyết định số 421/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia năm học 2009-2010. 14
25-02-2010 Quyết định số 422/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia năm học 2009-2010. 15
25-02-2010 Quyết định số 423/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia năm học 2009-2010. 16
25-02-2010 Quyết định số 424/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia năm học 2009-2010. 17
25-02-2010 Quyết định số 425/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia năm học 2009-2010. 18
25-02-2010 Quyết định số 426/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia năm học 2009-2010. 19
25-02-2010 Quyết định số 427/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia năm học 2009-2010. 20
25-02-2010 Quyết định số 428/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia năm học 2009-2010. 21
25-02-2010 Quyết định số 429/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia năm học 2009-2010. 22
25-02-2010 Quyết định số 430/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010). 23
25-02-2010 Quyết định số 431/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010). 24
25-02-2010 Quyết định số 432/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010). 25
25-02-2010 Quyết định số 433/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010). 26
25-02-2010 Quyết định số 434/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010). 27
25-02-2010 Quyết định số 435/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010). 28
01-03-2010 Quyết định số 469/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức danh Thanh tra viên. 29
01-03-2010 Quyết định số 470/QĐ-UBND về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế của Thanh tra Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre. 30
01-03-2010 Quyết định số 471/QĐ-UBND về việc bổ sung nội dung tại điểm a khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 34
03-03-2010 Quyết định số 496/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân tỉnh. 35
09-03-2010 Quyết định số 528/QĐ-UBND phê duyệt bản Điều lệ Hiệp hội Dừa Bến Tre. 41
09-03-2010 Quyết định số 529/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. 53
26-02-2010 Công văn số 608/UBND-KTN về việc thực hiện chính sách phòng, trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh lùn sọc đen hại lúa. 57
02-03-2010 Công văn số 671/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện một số công tác cấp bách sau Tết Nguyên đán. 58
08-03-2010 Công văn số 720/UBND-KTN về việc triển khai các biện pháp cấp bách chống hạn, đảm bảo sản xuất nông nghiệp và phòng, chống cháy rừng. 59
23,834,508 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner