"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 12           Năm 2010 Ngày 31 tháng 3 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
15-03-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý nguồn kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
22-03-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, sử dụng các công trình đền thờ liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 10
25-03-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Doanh nghiệp tư nhân Tân An, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. 14
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
10-03-2010 Quyết định số 549/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 15
17-03-2010 Quyết định số 647/QĐ-UBND công bố dịch cúm gia cầm trên địa bàn xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. 22
18-03-2010 Quyết định số 655/QĐ-UBND ban hành Chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre năm 2010. 24
22-03-2010 Quyết định số 679/QĐ-UBND về việc kiện toàn Trung tâm Dạy nghề - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre. 32
15-03-2010 Công văn số 821/UBND-KTN về việc phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa. 35
15-03-2010 Kế hoạch số 820/KH-BCĐ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2010. 36
17-03-2010 Kế hoạch số 846/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số". 49
12-03-2010 Quy chế phối hợp số 558/QCPH/UBND-UBMTTQ phối hợp công tác giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre. 56
23,834,799 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner